Category:flj

FLJ magazine vol.61 / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra

design: shoji uchiyama (Thdh.)
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

FLJ magazine vol.60 / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra

design: shoji uchiyama (Thdh.)
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

HARDCORE FLASH edited by Zeebra

art direction & desgin: shoji uchiyama (Thdh.)
edited: toshiya ohno (FLJ / DRAGON ZOE LLC.)
client: TRANSWORLD JAPAN INC.

FLJ magazine / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra

design: shoji uchiyama (Thdh.)
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

FLJ magazine / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra #1-41

design: shoji uchiyama (Thdh.)
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.

FLJ magazine / HARDCORE FLASH EDITED BY Zeebra #1-15

design : Shoji Uchiyama
client: FLJ magazine / DRAGON ZOE LLC.