YUBISAKI NOHAKU “TAMAMONO”

art direction & design: shoji uchiyama (thdh.)
photography: yosuke tori
client:yubisaki nohaku

yubisakinohaku_tamamono_01

yubisakinohaku_tamamono_04

yubisakinohaku_tamamono_02

yubisakinohaku_tamamono_03